top of page

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

2014-2018

Het traject loopt binnen een samenwerkingsverband tussen enerzijds 3 scholengemeenschappen van het vrij basisonderwijs, met name KBO (Katholieke Basisscholen Oudenaarde), SG Kruizinga (Katholieke Basisscholen Kruishoutem, Zingem, Gavere) en SG Vlaamse Ardennen (Katholiek Basisscholen Maarkedal, Wortegem-Petegem, Kluisbergen) en anderzijds Exentra VZW (Expertisecentrum rondom Hoogbegaafdheid)  en Universiteit Hasselt.

Uniek traject?

Uniek omwille van de grootschaligheid: 36 scholen (kleuter en lagere), 450 leerkrachten, 5200 kinderen.  Twintig procent van deze kinderen valt binnen de doelgroep van dit traject.

Uniek omwille van de aanpak: vier verschillende modules: rekenen, kleuters, WO/Nederlands en kangoeroewerking. Elke module bestaat uit 6 coachingsessies voor leerkrachten/zorgcoördinatoren en een lezing voor ouders en leerkrachten. Het traject loopt over verschillende jaren.

Uniek omwille van de expertise: Prof. Dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra VZW, is dé autoriteit in Vlaanderen als het over Hoogbegaafdheid gaat. Samen met Prof. dr. Ir Kathleen Venderickx startte ze een leerstoel Hoogbegaafdheid op aan de Universiteit Hasselt. Beiden verzorgen zij de coachingsessies en lezingen van het traject.

Doel van het traject?

Hoogbegaafd zijn heeft zeker zijn voordelen maar zoals zo vaak in het leven bestaat er ook een keerzijde. Voor vele kinderen is hun hoogbegaafdheid geen lachertje. Vaak presteren ze gevoelig minder dan van hen verwacht mag worden en voelen ze zich niet goed in hun vel. In een aantal gevallen stapelen de problemen zich op en raken de kinderen in de knoei met zichzelf en hun omgeving. Zonder de juiste begeleiding kan de situatie voor hen uitzichtloos worden. Via het traject willen we de schoolteams sterker maken in de begeleiding van meer– en hoogbegaafde kinderen.

NIEUWE MEDIA

Pedagogische studiedag 28-01-2015

Het nieuwe leerplan wordt in alle scholen geïntroduceerd via twee personeelsvergaderingen. Een pedagogische studiedag biedt 9 werkwinkels aan die de ‘nieuwe media’ centraal stellen.

HET GEZONDHEIDSSPEL

Jaarproject 2014-2015

De werkgroep gezondheid werkt een gezondheidsspel uit voor de kinderen. Hierin worden de gezondheidsthema’s van de voorbije jaren via leuke opdrachtjes en vragen samengevat. In iedere school zal deze spelkoffer een plaats krijgen.

RUST EN BEWEGING

Jaarproject 2013-2014

Met de werkgroep wordt een bundel samengesteld met rust- en ontspanningstussendoortjes. Er wordt een speelplaatsvisie uitgewerkt. Een infoavond voor de ouders met als onderwerp “Mama… ik kan niet slapen” wordt georganiseerd

STRESS EN EMOTIES

Jaarproject 2012-2013

Binnen het gezondheidsbeleid wordt het thema ‘Stress en emoties’ uitgewerkt. Er wordt ondermeer een rouwkoffer ontwikkeld. Tijdens een pedagogische studiedag worden een aantal werkwinkels aangeboden waaruit de leerkrachten kunnen kiezen: snoezelen met peuters en kleuters, taal geven aan gevoelens, rust brengen in de klas met mindfulness, werken met de ontspanningskalender, omgaan met plagen en pesten, omgaan met angst, filosoferen met kinderen, burn-outpreventie voor leerkrachten, Sherborne.

GEZONDE VOEDING

Jaarproject 2011-2012

We bekijken de aspecten van gezonde voeding.

• Gezonde en ongezonde leefgewoonten worden in verband gebracht met wat kinderen weten over het functioneren van het eigen lichaam.

• Via gezondheidskaarten worden alle ouders van alle kinderen van de scholengemeenschap erbij betrokken.

VEILIGHEID EN EHBO

Jaarproject 2010-2011

Voor onze kinderen is het belangrijk om gevaarlijkse situtaties te leren zien en te herkennen in hun omgeving.

• Op een eenvoudige manier willen we hen helpen hun eigen gedrag te evalueren en te ontplooien.

• Ze ontdekken zelf dat afspraken nodig zijn om hun veiligheid te waarborgen.

WATER- EN PLASBELEID

Jaarproject 2009-2010

Gezamenlijk een thema uitwerken voor alle scholen van de Scholengemeenschap.

• Schoolafspraken rond water drinken, hygiëne en plasbeleid.

• Gezamenlijke afspraken 'water- en plasbeleid' voor in het schoolwerkplan.

WIJ WILLEN ZON

Jaarproject 2007-2008

Het jaarproject 'Wij willen zon' is er om de ouders te stimuleren om op tijd te komen.

• Ontwikkelen van een kinderboek met als titel "Grote kleine kus", vertelplaten, verwerkingsmateriaal voor de Scholengemeenschap.

• Dit project keert jaarlijks terug in de scholen.

• Gezamenlijke afspraken voor in het schoolwerkplan

Please reload

bottom of page