top of page

Over ons

Onze scholengemeenschap Kruizinga bestaat uit 9 katholieke basisscholen van 4 schoolbesturen.

Het gebied bestrijkt 3 gemeenten: Kruishoutem, Zingem en Gavere. De eerste letters van elke gemeente vormen het woord Kruizinga.

Toen de overheid scholengemeenschappen in het basisonderwijs sterk aanmoedigde, zijn de schoolbesturen en de directies van onze regio op zoek gegaan naar gelijkgezinden. Zo ontstond op 1 september 2004 de scholengemeenschap Kruizinga. Op een natuurlijke manier vielen de puzzelstukken in mekaar.

Elk van onze negen scholen heeft een schoolvisie. Al deze schooleigen visies - die niet zo veel van elkaar verschillen - zijn nodig om elke school de slagkracht te geven die nodig is in de buurt en haar specificiteit ervan. Vanuit deze schooleigen visie zorgt elke school voor een degelijk en samenhangend kwaliteitsvol onderwijsaanbod in een fijne leer- en leefgemeenschap.

Doordat deze schooleigen visies dicht bij elkaar liggen, maakt ons dat tevens sterk in het gezamenlijk project rond de scholengemeenschap.

In onze scholengemeenschap werken we samen om er als geheel sterker en beter van te worden. We streven naar samenwerking en verbondenheid. Binnen een helder uitgeschreven visie krijgt iedere school voldoende ruimte om een schoolspecifiek beleid te voeren waarin de eigen identiteit behouden blijft.

Vanuit de uniciteit van iedere persoon bieden we een degelijk inhoudelijk aanbod aan dat gericht is op harmonische ontwikkeling van de totale persoon (in hoofd, hart en handen) en dit zowel op klas-, school- als schoolgemeenschapsniveau.  Eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en het ontwikkelingsplan worden  hierbij als referentiekader gebruikt. Door samenwerking, schooloverstijgende projecten en gezamenlijke vormingsmomenten tussen de verschillende scholen  leren we van en met elkaar en kunnen we deze opdracht rijker maken.

Vertrekkend vanuit het gegeven dat leren een sociaal gebeuren is, organiseren we gezamenlijke studiedagen en komen werkgroepen samen. Dit ‘samen leren’ zorgt er voor dat we elkaar stimuleren om ons verder te blijven professionaliseren. Levenslang lerende leerkrachten zorgen voor eigentijds onderwijs!

Als scholengemeenschap hebben wij veel aandacht voor brede zorg. Binnen werkgroepen kiezen wij gepaste leermiddelen en zorgstrategieën die de ontplooiing van elk kind tot doel hebben. De scholengemeenschap heeft een bijzondere aandacht voor die componenten die in de maatschappij soms op de achtergrond verdwijnen, omdat ze niet economisch nuttig zijn, zoals het religieuze, het muzische, het relationele.

De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs in elke school apart wordt gedeeld met de andere scholen. De verschillende schoolbesturen, directies, zorgcoördinatoren, administratieve medewerkers, ICT-verantwoordelijke, gymleerkrachten, leerkrachten en al het ander personeel werken samen om de scholengemeenschap een meerwaarde te geven. We werken samen om er allen beter van te worden!

Samen staan we sterk

om toekomstgericht

kwaliteitsvol katholiek basisonderwijs

voor de regio aan te bieden!

bottom of page