top of page

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd en kan vanaf 1 september 2018 van kracht gaan. De komende jaren zullen gebruikt worden om het nieuwe leerplan te implementeren in onze scholen.

Wil je meer weten over het concept en de krachtlijnen volg dan deze link: krachtlijnen ZILL

Een aantal van onze scholen zijn in het schooljaar 2016-2017 ingestapt in de proeftuin ZILL. Ze mochten vanop de eerste rij meewerken aan het uitrollen van het concept. Ze kregen in primeur eind juni 2018 de tegel 'ZILL-school'.

De kleuters van kleuterschool Het Nest in Wannegem-Lede tonen hun Zin in Leren, Zin in Leven met  een filmpje.

bottom of page